Project “Oude Jongensschool” – Dreef 10 – Lievegem

Het project te Lievegem omvat in totaliteit 13 woonentiteiten waarvan: 8 nieuwbouwwoningen, 2 woningen in de gerenoveerde Directeurswoning en 3 appartementen in de gerenoveerde Hoogbouw.

De sfeer van de centrale speelplaats blijft behouden en wordt verder uitgewerkt met boomsolitairen. Het wordt een plek die verbondenheid weerspiegelt en waar ruimte is voor leuke ontmoetingen en uren speelplezier in open lucht.

Bij regenweer kan men terecht onder de overdekte buitenruimte vooraan het plein. Rond de speelplaats worden de woningen gegroepeerd zoals voorheen de oude schoolgebouwen. Om van een huis een thuis te maken, worden luifels voorzien aan de nieuwbouwwoningen waar elke bewoner zich een stukje van het plein kan toe-eigenen en personaliseren.

Elke woning heeft ook een privatieve tuin die bereikbaar is vanaf het plein. De woningen aan de kant van de Directeurswoning (type B) zijn voorzien van diepe tuinen terwijl de woningen aan de overzijde (type A) voorzien zijn van brede, ondiepe tuinen. De woningen aan de zijde van de volktuintjes (type B) worden ommuurd en voorzien van een degelijke berging. De woningen aan de overzijde (type A) worden voorzien van een natuurlijke afsluiting (haag) en een mogelijke tuinkamer, gevormd door de oude buitenmuur van de afgebroken schoolgebouwen.

Aan de ingang van het plein, tussen de Hoogbouw en de nieuwbouwwoningen, wordt voorzien in een parkeerboomgaard met 20 parkeerplaatsen voor personenwagens. Op deze plek komen bloesembomen te staan, die verkleuren naargelang de seizoenen van wit naar groen naar rood en zorgen voor een kleurrijke toets tussen de geparkeerde wagens.

De tuinmuren en bergingen worden gekaleid, zoals de gevels van de nieuwbouwwoningen.
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken.

Met dank aan de architecten van ‘Dierendonckblancke architecten’

Arlo nv

Overdam 15a
9930 Lievegem

Volg ons